HINNAKIRI
Psühholoogi/kliinilise psühholoogi vastuvõtt (sh. individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia 45-60 min)
42 EUR
Paari- või perenõustamine ja psühhoteraapia (60-90 min)
60 EUR
Psühhiaatri vastuvõtt (60 minutit)
70 EUR
Psühhiaatri poolt terviseseisundi kirjeldus või ekspertarvamuse vormistus ja väljastus digilukku 70 EUR
 Lapsendamiseks vajalik psühhiaatriline hindamine (120 min) 140 EUR
Retsepti ühekordne pikendus väljaspool visiiti (v.a. Narkootilised retseptid, rahustid, uinutid) 15 EUR
Funktsionaalne toitumisnõustamine (kuni 60 min) 42 EUR
 Grupiseanss (4-6 inimest) - grupi valib terapeut 30 EUR
Psühhodiagnostika (testimine) (60 min)
42 EUR
Esmase relvaloa taotlemine (kognitiivne uuring, isiksuse uuring, psühhiaatri vastuvõtt ja hinnangu vormistus) 400 EUR
Isiksuse uuring/Kognitiivsete funktsioonide uuring (diagnostiline intervjuu, testimine, skoorimine, kirjalik tagasiside)
150 EUR
Hasartmängusõltlastele ja nende pereliikmetele nõustamine
Tasuta
Kuriteoohvrite nõustamine ja teraapia (koostöös Sotsiaalkindlustusametiga)
Tasuta
Perearstide poolt teraapiafondi raames suunatud klientidele esmane ja korduv omaosalus (saatekirjata vastuvõtule tulles tuleb teenuse eest tasuda hinnakirja alusel). 10 EUR
KoolitusedHind kokkuleppel

Vastuvõtu aega on võimalik Teie soovil muuta või tühistada kõige hiljem vastuvõtule eelneval ööpäeval. Vastuvõtule mitte ilmumisel ning sellest teavitamata jätmisel vähemalt 24h enne vastuvõttu on klient kohustatud teenuse eest tasuma täies mahus. 

Nõustamiseks ja teraapiaks palume aeg eelnevalt kokku leppida Teile sobival viisil:

- E-kirja teel, kirjutades aadressile katriito@katriito.ee

- Telefoni teel: +372 56 29 74 11

Telefoni teel aegade registreerimine toimub tööpäeviti 9.00-16.00

Kui telefon ei vasta, palume saata e-kiri või SMS. Teiega võetakse ühendust esimesel võimalusel (tööpäeva jooksul).

Esmakordsel eravastuvõttu pöördumisel tuleb broneeritud aja lõplikuks kinnitamiseks eelnevalt tasuda visiidi arve (st klient tasub ette nõustamise/teraapia eest). Arve väljastatakse assistentide poolt broneerimisprotsessi käigus ning see tuleb tasuda ühe tööpäeva jooksul. Arve tasumata jätmisel broneeritud aeg tühistatakse.

TÄHELEPANU! Kontoris kohapeal toimub arveldamine sularahas või kaardimaksega.