Personalispetsialist

lisette@katriito.ee

Olen omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal. Varasemalt olen Katriitos töötanud assistendina.

Tegelen Katriitos personalitööga, milleks on uute töötajate instrueerimine, töösuhete alase dokumentatsiooni vormistamine ning haldamine vastavalt kehtivale õiguskorrale, personaliarvestuse pidamine andmebaasis, juhtide ja organisatsiooni toetamine muudatuste juhtimisel ning personalile suunatud ühisürituste korraldamine ja elluviimine.